Meie tehniline baas võimaldab järgmisi lahendusi:

  • Kõnede suunamine kliendi poolt soovitud numbrile (nii mobiiltelefonidele kui ka lauatelefonidele). Meie Kõnekeskuse programm võimaldab ühendada helistajat ükskõik millise telefonioperaatoriga!

  • SMS-teenused. Sõnumite info selekteerimine, töötlemine. E-kirjade töötlemine, selekteerimine, neile vastamine ja vajadusel edasi suunamine õigele töötajale.

  • Interaktiivne kõneteenindus. IVR (Interactiv Voice Response), see on tehniline võimalus pakkuda klientidele erinevaid keelevalikuid ja teenuseid. Näiteks:Klient helistab ja kuuleb teadet: „... eestikeelseks teeninduseks valige 1; venekeelseks teeninduseks valige 2 ...". Valinud sobiva numbri, suunatakse klient edasi vastavasse järjekorda, kus teda ootab ees seda keelt vabalt valdav teenindaja. Kui klient on IVR valikutega antud liinil tuttav, siis võib ta teha numbrivaliku koheselt pärast ühendumist automaatvastajaga ning selle tulemusel saada kiiremini ühendust klienditeenindajaga.

  • Statistika, aruandlus, muu tagasiside. Koostame oma koostööpartnerile aruande teenindatud kõnede kohta, kus on näha sissetulnud ja teenindatud kõnede arv, ooteaja kestvus, kõneaja kestvus ja järeltöö kestvus. Vajadusel saab ka koguda statistikat klienti huvitanud teemade kohta - selleks on vajalik enne fikseerida võimalikud teemad.
Koostööpartnerid: