Kliendiküsitlused

Kliendiküsitlused ja intervjuude läbiviimine telefoni teel ning tulemuste vormistamine kliendi andmebaasis. Koostööpartner loob vajalikud küsimustikud ja viib läbi koolituse. Meie poolt on professionaalsed ja meeldivad suhtlejad, kes helistavad kokkulepitud kontaktidele ja küsitlevad neid. Koostame aruande tehtud kõnede kohta.
Koostööpartnerid: