Klienditeenindus

Professionaalne ja sõbralik teenindus vastavalt protseduurireeglitele ja teenindusstandarditele. Kliendikeskne mõtlemine ja abivalmidus igas olukorras. Teenuse sisu vastab koostööpartneri klientide vajadustele. Järgime meie koostööpartnerite teeninduseetikat ja -kultuuri.

Näiteks: Teenindame telefoni teel firma kliente, jagades infot kliendikaartide staatuse ja jäägi suuruse kohta. Aitame klientidel leida vastuse kõigile küsimustele, mis on firma poolt pakutavate teenustega seotud. Edastame lahendust vajavad probleemid peakontorisse.
Koostööpartnerid: