Pakume ärikliendile võimalust keskenduda omapõhitegevusaladele, optimeerides äriprotsesse ja ajakulu

Kulude optimeerimine koostöös kõnekeskusega:

  • teenuse pakkumine toimub katkematult: 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas

  • võimalus keskenduda põhitegevusele

  • vähenevad töökohaga seotud kulutused: arvuti, telefon, ruumide üür jne

  • puudub vajadus värvata, koolitada ja kontrollida personali

  • sisseostetud teenuste kvaliteet on tagatud lepinguga

  • vajadusel regulaarne ülevaade Teie klientide teenindamisest

Eelpool toodud väärtused võimaldavad kliendil pakkuda põhiteenust odavamalt,

kuna kulutused teenuse tugiprotsessile vähenevad proportsionaalselt.
Koostööpartnerid: